Thursday, 13 June 2024
fa en ar

Iran's reciprocal response to the West's breach of the JCPOA; costs and benefits

Iran's reciprocal response to the West's breach of the JCPOA; costs and benefits

در روز ۲۷ خرداد ماه ۹۸ سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر از شمارش معکوس در عمل به مفاد برجام به دلیل کارشکنی های غرب داد. این اقدامات عملی در پی تصمیمات شورای عالی امنیت آنچنان که سخنگوی سازمان انرژی اتمی بیان داشته انجام خواهد شد. بنا به گفته های دکتر کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد که پس از صبر استراتژیک و اعطای فرصت یکساله به اروپا و در پی نقض برجام توسط آمریکا بالاخره بر اساس مصالح عالیه کشور دو اقدام ابتدایی و فوری؛ رد کردن ذخیره ۳۰۰ کیلوگرمی هگزوفلوراید اورانیوم ایران در هر ماه و عدم ارائه برای فروش و افزایش درصد غنی سازی از ۶۷/۳ به بالا را پس از ۱۶ تیر ۹۸، در دستور کار قرار دهد. 
تصمیم ایران برای پاسخ به بدعهدی طرف مقابل مبتنی بر اقدامات متقابل برای احقاق حقوق کشور و حفاظت از منافع ملی اخذ گردیده و این اقدامات بر اساس اصول مبتنی بر توافق هسته­ای، اصول حقوق بین المللی و نیز منافع ملی است. این اقدام ایران در پاسخ به خروج آمریکا از برجام، نقض عهدهای مکرر این کشور و عدم اقدام جدی از سوی اروپایی‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای پیش‌بینی ‌شده است ولی مقامات دولت ایران این اقدام را مشروط و در صورت عمل اروپایی‌ها به تعهداتشان قابل بازگشت دانسته‌اند. طبق اعلام وزارت خارجه برگشت به وضعیت عادی در صورتی تحقق پذیر است که موارد ذیل توسط طرف­های برجام عملی گردد: برداشتن تحریم‌ها، فروش نفت و تسهیل ارتباطات بانکی. بر این اساس و به محض اینکه راستی آزمایی شود که اقدام اصلی اروپایی‌ها در این چارچوب صورت گرفته و آن‌ها کار عملی انجام داده‌اند، این امکان وجود دارد که تعهدات ایران در برجام به حالت قبلی برگردد و در آن موقع براساس تعهداتی که اروپایی‌ها انجام داده‌اند در کشور تصمیم‌گیری می‌شود.

Labels