Thursday, 13 June 2024
fa en ar

Unstable Africa: Are new proxy wars on the horizon?

Unstable Africa: Are new proxy wars on the horizon?

پس از ناآرامی‌های اخیر در نیجر و نیجریه، به نظر می‌رسد سودان بستر جدید از بی‌ثباتی باشد. ورود بازیگران فرامنطقه‌ای و قدرت‌های جهانی به این عرصه نیز زمین بازی را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.
در ساعات اولیه 26 ژوئیه 2023، گارد ریاست جمهوری نیجر کودتا نمود و رئیس جمهور منتخب کشور، محمد بازوم و خانواده‌اش را بازداشت کردند. افسران ارشد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حکومت نظامی به نام شورای ملی حفاظت از میهن (CNSP) را تشکیل دادند و در یک برنامه تلویزیونی انگیزه اقدامات خود را «تداوم وخامت اوضاع امنیتی» و «نابسامی شرایط اقتصادی و اجتماعی» اعلام نمودند. آنها با تعلیق کلیه نهادها، منع آمد و شد و بستن مرزهای زمینی و هوایی کشور، از قدرت‌های خارجی خواستند از هرگونه مداخله خودداری کنند که در غیر اینصورت پاسخ فوری خواهند داد.  
در واکنش به این بحران، محمد بازوم به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک نیجر، از استعفا خودداری نمود و از مردم نیجر خواست تا در برابر دستاوردهای دموکراتیک کشور که به سختی به دست آمده است مقاومت نمایند...

Labels