Thursday, 13 June 2024
fa en ar

Roots and political-cultural aspects of disrespect to the Quran in Europe

Roots and political-cultural aspects of disrespect to the Quran in Europe

بحث اسلام‌هراسی یا اسلام‌ستیزی موضوع جدیدی نیست بلکه چندین دهه در فضای اروپا از این روش‌های رفتاری استفاده می‌شود. حالا چه شده که این هجمه شکل جدیدی به خود گرفته و به شکل حمله به نمادهای اسلام در آمده است، جای بررسی دارد. اینکه دولت‌های اروپایی باید چکار کنند و افکار عمومی در اروپا چه موضعی نسبت به این مسئله دارند و اصلاً به چه دلیل شاهد این موج اسلام‌هراسی در اروپا هستیم و نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه شکل‌های مختلف پیدا می‌کند، مورد بحث است.روابط بین‌الملل این موضوع هم مهم است. ما اکنون در دوران گذار نظم هستیم. در این دوران تمام دولت‌های بزرگ اهمیت «جنوبِ جهانی» را می‌دانند. کشورهایی مثل هند و پاکستان و ایران و اندونزی و ترکیه و آفریقای جنوبی. اینها با اکثریت مسلمان هستند. این نوع اسلام‌هراسی روابط اروپا با جنوب جهانی که محل رقابت است،‌دچار اشکال می‌کند، همچنان که در مسئله قرآن‌سوزی در سوئد، اگر ترکیه وتو می‌کرد، سوئد فرصت عضویت در ناتو را از دست می‌داد. منتها برای خود محاسباتی داشت و این کار را نکرد.

Labels