Thursday, 13 June 2024
fa en ar

China and Russia's role in the growing interaction between India and the U.S.

China and Russia's role in the growing interaction between India and the U.S.

اخیراً فرضیات و پیش‌بینی‌های زیادی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها در مورد آینده احتمالی روابط هند و آمریکا و تأثیر احتمالی آنها بر جایگاه هند در نظم نوظهور جهانی مطرح شده است. در واقع، تعامل هند و ایالات‌متحده نه تنها برای این دو کشور، بلکه برای کل نظام بین‌الملل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. خیلی چیزها به همکاری درحال‌توسعه هند و آمریکا در آسیا و سراسر جهان بستگی دارد. سفر اخیر نارندرا مودی نخست‌وزیر هند به ایالات‌متحده در راستای روندهای فعلی همکاری هند و ایالات‌متحده انتظارات، امیدها، نگرانی‌های زیادی را در نقاط مختلف جهان ایجاد کرده است. البته، روسیه در بحث جاری یک نظاره‌گر غیرفعال نیست. کرملین توسعه تعامل هند و آمریکا را با نگرانی و حسادت آشکار دنبال می‌کنند. بسیاری از محققان روسی بر این باورند که پیشرفت در این روابط تنها از طریق دوستی سنتی روسیه و هند حاصل می‌شود و معتقدند که ایالات‌متحده به تدریج موفق می‌شود هند را در بازی بزرگ ژئوپلیتیک به طرف خود جلب کند و روسیه را از جایگاه خود به عنوان یک شریک استراتژیک ممتاز سلب کند.