Thursday, 13 June 2024
fa en ar

Ethnic tensions in Kirkuk

Ethnic tensions in Kirkuk

دور اخیر مناقشات حول محور بازگشایی مقر سابق حزب دمکرات کردستان  در کرکوک است. این اقدام تنش‌ها را در میان گروه‌های قومی آشکار کرده است. اعراب و ترکمن‌ها برای اعتراض به این انتقال احتمالی گرد هم آمدند در مقابل کردها نیز اعتراضات متقابلی را ترتیب دادند که پس از مداخله شدید نیروهای امنیتی به زدوخورد و تلفات انجامید. در پی این اعتراضات، دولت اقلیم کردستان از این تصمیم دفاع کرد و مدعی شد که این شهر بخشی از «کردستان» است. ترکیه نیز که نقش حافظ ترکمن‌ها در عراق را بازی می‌کند، بر اهمیت کرکوک از نظر یکپارچگی عراق تأکید کرد و این شهر را «وطن ترکمن‌ها» خواند.