Thursday, 13 June 2024
fa en ar

Statements of European countries

Statements of European countries

سه دولت اروپایی و آمریکا در مورخ 7 سپتامبر 2023 (16 شهریور 1402) پیش نویس یک بیانیه ضد ایرانی را برای تمامی کشورهای عضو آژانس از طریق ایمیل ارسال کردند و از آنها خواستند به این بیانیه بپیوندند. این ایمیل توسط سفیر و نماینده دائم انگلیس در وین  (Corinne Kitsell) ارسال شد. در نهایت 63 کشور به بیانیه پیوستند و این بیانیه توسط دانمارک قرائت شد. متأسفانه عربستان، ترکیه، امارات، کویت و یمن نیز از این بیانیه حمایت کردند.

Labels