Thursday, 13 June 2024
fa en ar

India's success in pushing back China from South Asia

India's success in pushing back China from South Asia

هند همچنین ممکن است از تیرگی روابط بین طالبان و حامی آنها یعنی پاکستان، سود ببرد. حملات در پاکستان توسط گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان که خواهر طالبان است، پس از پایان آتش‌بس در سال 2021 از جمله حادثه فوریه که در آن پنج سرباز پاکستانی کشته شدند، افزایش‌یافته است. مناقشه بر سر خط دیورند که پاکستان و افغانستان را جدا می‌کند، فرصت‌های بیشتری را به هند داده است تا به عنوان حامی جایگزین عمل کند. این موارد می‌تواند به جایگاه چین لطمه وارد کند، زیرا این کشور با پاکستان همسویی نزدیکی دارد و در بسیاری از اهداف اسلام‌آباد در افغانستان سهیم است.